Loading...
X
Patroni studia
CALIBRA s.r.o.
prokliknutí: 8357
Koritenský Spedition s.r.o.
prokliknutí: 11310

Krabovo počítadlo
Online: 1
Dnes: 45
Týden: 287
Měsíc: 441
Celkem: 535178

Kniha 20121. Strana

vložil: Monča/ šéfíkMám takový " pocit"
Mám takový "POCIT", že opozici (a jedincům v koalici) V NAŠEM MĚSTĚ k prosazování svého názoru, ROZUMNÝCH DODATKŮ A ŽÁDOSTI pomůže již jedinésmile Prosadit si při hlasování píseň " OTEC ABRAHÁM" PRAVÁ RUKA, LEVÁ RUKA, PRAVÁ NOHA, LEVÁ NOHA, UŠI, OČI, PUSA NOS.... AŽ PO POUŽITÍ VŠECH TĚCHTO ČÁSTÍ TĚLA ZÍSKAJÍ MOŽNOST PŘEHLASOVAT PŘEDEM NEPŘEHLASOVATELNÉ. V NAŠEM MĚSTĚ SE KONEČNĚ ZAČNE ŽÍT DEMOKRATICKY, S NÁZOREM, ROZUMEM , PRŮHLEDNOSTÍ, ČISTOTOU, OBJEKTIVITOU A POTŘEBNOU INFORMOVANOSTÍ. Hezký den všem.. cool smile
Dne 15.4.15 ve 13:55
vložil: Josef ParkmanNedá mi to ...
Vážený pane Bunda, asi žijete v jiném světě než já ale vidím kolem sebe tolik nespravedlnosti až to bolí. Proto se vůbec nedivím, že mnoho lidí se pod svůj názor nepodepíše. Třeba zrovna mají mezi rodiči dětí svého šéfa. Takový strach jako dnes o vlastní existenci nikdy nebyl. Chápu snahu tanečního studia získat co nejvíce peněz ale takovým nátlakem, arogancí a zpochybňováním přidělení dotace jiným se mnoho nedosáhne. Každý to vidí z pohledu svého kroužku nebo klubu. Na příklad hokejbalisté, se kterými to táhnu již 20 let. Mnoho sezón vše "sponzorovali" z vlastních kapes. Dostali dotaci 78 tis. ale sezóna je stojí něco okolo 200 tis. a za vedení mládeže nikdo nedostane ani korunu. Trenéři to dělají z lásky ke svému sportu a klubu. Tak asi. wink
Dne 14.4.15 v 16:18
Monča/šéfík:
Pane Parkman, se založením nové knihy nám vypadaly nové příspěvky...můžete je sem napsat znovu? Ráda bych Vám připomněla jádro problému. Grant byl přelozdělen dle pocitů, tj.problém. Ne dle daných kritérií a tím vznikly oprávněné otázky, proč? Proč je jeden spolek ponížen a druhý navýšen. Mezi dětmi by neměla panovat nespravedlivá měřítka, ale naopak. Děti by neměly být hodnoceny dle úspěšnosti, protože každé z nich má stejnou hodnotu hned ve chvíli, kdy svůj volný čas věnuje vybrané aktivitě. V případě, že děti prokazují navíc výsledky, zaslouží si např.odměnu navíc. Co se týče DDM, který jste udal jako příklad a skvělé výsledky...s námi a grantem nemá nic společného. Získávají dotace apod..a je na nich, zda je použijí pro šikulky, které takto reprezentují svá města nebo je použijí na potřebné provozní režie. Všem dětem přejeme ty nejlepší podmínky, výsledky, možnosti....a to je právě ono. Nebudu zastávat jediný spolek, ale přát všem. Všem rodičům stejnou možnost na ponížení nákladů, všem dětem možnost spravedlnosti a pocitu důležitosti, ať se věnují čemukoli. Přeji hezký den, Monika wink
Dne 14.5.15 v 11:26
Monika Kobanová:
Nezlobte se pane Parkman, v čem vidíte aroganci? Co když lidé cítí bezmoc? Jen 57tis nás teď stály pouhé dvě soutěže...hradíme zázemí každý den od toaletního papíru, najmu apod. Taneční choreografie nejsou o tom příjít z práce a zajít si zdravě zatrénovat. Kdyby tak bylo a šlo by o dvacet dětí na trenéra...dělali bychom tuto práci všichni jako koníček a věřte, že rádi a se mzdou, jakou si zasloužíme. Omlouvám se, ale srovnáváte nesrovnatelné. Dávat dohromady soutěžní choreografii od kostýmů, kulis, hudby až po samotné formace nelze srovnávat s hokejbalovým tréninkem či přípravou. Každý sport má odlišný charakter a vyžaduje zcela odlišnou dobu a náročnost příprav či nauky. Grant měl být rozdělen dle počtu dětí s trvalým bydlištěm v PT. Hokejbalisti tedy na 23 dětí s bydlištěm v PT získali 78tis. Crabdance na 60 dětí 140tis. Všichni trenéři pane Parkman vedou děti k jakémukoli sportu z lásky, jinak by tuto práci nezvládali a nedělali. Jen Ti, co vedou každodenní tréninky s hodinovými přípravami se stovkou dětí za to přijímají mzdu. Kdekoli pane Parkman, v DDM, ZUŠ, ostatních tanečních studiích. Jste v postavení žadatele , který může být šťasten za pocitové ohodnocení komise. My ve Vaší situaci bohužel nejsme.
Dne 14.4.15 v 17:45
vložil: David BundaReakce na diskusi v Prachatickém Deníku
David Bunda Prachatice bunda.david@seznam.cz Dobrý den. Předesílám, že nehodlám vstupovat do interaktivní debaty několika příspěvky, ale nelze nereagovat na fakta, která jsou nepřesná v celém debatním vláknu. Rád bych uvedl řadu skutečností, o kterých mnoho diskutérů „fundovaně“ píše, na pravou míru a současně vnesl pohled rodiče dětí, které navštěvují TS Crabdance. Nebudu již více nijak reagovat na další, zejména nepodepsané reakce, případně invektivy od diskutérů. Nejprve pár řádek k zúčastněným ve vlákně debaty : „Rodič“, „Profí“,“Jáchym“. S lítostí musím konstatovat, že ani 25 roků od Sametové revoluce není řada z vás schopna a ochotna se postavit za svůj názor a podepsat se pod to, co napíšete. Je to dědictví z dob socialismu, kdy psaní anonymů bylo téměř národním sportem? Nebo se jedná o cílené mlžení tak, abyste mohli bez následků a schováni v utajení odprezentovat cokoli ? Rozhodně je však podpis a představení se základem bazální lidské slušnosti a dobrého vychování ! Nepodepsat se je patologické dědictví z dřívějších dob. Dokud každý nezačneme u sebe a nezameteme si před vlastním prahem, nebude v ČR lépe. Nepodepsat se je nejnižší forma zbabělosti. Nyní krátce ke statutu studia Crabdance jako reakce na Profí a Jáchyma. Studio Crabdance je o.s., Jde o formu právnické osoby. Spolek může vlastním jménem podnikat, ale nesmí to být jeho hlavní činností a případný zisk musí být použit na podporu a dosažení vlastních cílů spolku ! Navíc ve studiu Crabdance konkrétně aktivně pracuje, zejména jako asistenti trenérů, řada osob zcela bez nároku na náhrady! Jde především o samotné tanečníky z juniorských kategorií, kteří pomáhají s výchovou nejmenších. A při vší úctě, pane Profí, na rozdíl od vás, já a všichni rodiče dětí, kteří Crabdance navštěvují, toto studio skutečně finančně podporujeme! Z řad skutečných sponzorů a donátorů studia, ani z řad rodičů není, pokud je mi známo, naprosto žádných pochybností o využití, či dokonce zneužití získaných finančních prostředků. Pokud jde o plat Moniky Kobanové, napíši jen to, že zde opět straší minulost - socializmus, případně neopodstatněná závist. Ona má za svou velice úspěšnou práci zaplaceno ? No to je přece naprosto skandální ! Pokud jde o rozdělování grantů na základě „pocitů“ našich radních, pak je to nesporný důkaz bezprecedentní neobjektivity. Namísto stanovení jasného, nejlépe pak zcela jednoznačně právně definovaného rámce rozdělení nějakých dotací podle definovaného klíče si opět tak nějak „po našem“ nechávají pravomoc rozhodnout podle svých „pocitů“. To nutně vede k pochybnostem o spravedlivém rozdělení financí a současně dává prostor pro skutečné netransparentní a mnohdy neúčelné rozdělování prostředků. Tento nešvar jde napříč politikou od nejvyšších pater až po regiony a obce. Osobně se politikům divím, že i nyní po řadě ostudných a médii propíraných kauz mají odvahu použít model alokace zdrojů podle „pocitů“. Nutně se tak staví do špatného světla. Nebo jen oni jsou ti „pomazaní“ ? Pokud budou předem stanovená jasná pravidla, nikdo ze zúčastněných nebude moci rozhodnutí zpochybňovat. Politik pak současně bude mít v ruce neotřesitelný argument objektivity. Ale chceme jasná pravidla ?! Chceme být objektivní ?! Evidentně se řadě politiků pravidla nehodí, neboť pravidla jsou jasná a minimalizují možnost osobního ovlivňování. Ale to je opět situace známá na všech úrovních politiky od národní až po regionální. Zkrátka odkrýt karty se v Čechách stále nenosí. Vyjádření, že „některé sporty“ má někdo problém nazvat „sportem“, považuji je za otřesnou a neomluvitelnou dehonestaci tanečního sportu jako takového. Nemohu se však ubránit dojmu, že opět jde spíše o účelně použitý „pseudoargument“. Intelekt vzdělaného člověka 21. století přece nemůže mít problém nazvat tanec sportem, pokud jde o disciplínu s prokazatelně pravidelným a plným tréninkovým i soutěžním nasazením. Samozřejmě tanec na plese, kterého se rovněž vždy velmi rád účastním, bych sportem nenazýval. Tento rozdíl snad není třeba dále rozvíjet. Nelze nevidět i širší souvislosti. Majoritní sporty mají zelenou a minoritní sporty mají v ČR trochu těžší pozice. To opět platí i na státní úrovni. Vzpomeňme například rychlobruslení a Martinu Sáblíkovou, nebo třeba judo, karate a celou řadu dalších sportů. Prostě minorita nemá ustláno na růžích. Ještě pár řádků k historii TS Crabdance. Taneční studio Crabdance vzniklo za podpory rodičů tanečníků poté, co podmínky v DDM ( a pod ním působícím Freedance oddílu ) se staly neakceptovatelnými. Ti, kteří byli vzniku studia nablízku vědí, o čem je řeč. Crabdance jde svou velmi úspěšnou cestou. Sbírá trofeje v tanečních soutěžích nejen na místní, ale i celostátní, a dokonce i na mezinárodní úrovni. Reprezentuje velmi úspěšně své město. Sdružuje více než 100 tanečníků od nejmenších čtyřletých krabíčků. Soudržnost tanečníků napříč věkovými kategoriemi a teamový duch jsou to, nač může být Crabdance patřičně pyšný. Vedoucí studia paní Monika Kobanová se svými asistenty věnují dětem veškerý svůj čas a energii. Stojí za všemi choreografiemi, trénují osobně skupiny od nejmenších po velké. Samozřejmostí jsou i prázdninové aktivity a soustředění. Pravidelně každoročně probíhá zimní soustředění na Dobré vodě, letní soustředění v chatové osadě Louňovice pod Blaníkem. V neposlední řadě příměstský tábor a akce pro tanečníky, jako zájezdy do zábavného Bayernparku. O děti je vždycky dobře postaráno pitným režimem počínaje a plným využitím veškerého času konče. A to vše s naprosto minimálním personálním zázemím a tedy minimálními náklady na provoz a vysokou efektivitou! Zkrátka naprostá většina shromážděných prostředků se dostane přímo k dětem! Za to vše patří celému realizačním týmu studia upřímné poděkování a obdiv. Děti jsou ti nejdůležitější lidé na světě ! Je to naše budoucnost. Zde se jim dostává patřičné a zasloužené pozornosti. Není nadsázkou, když napíši, že děti za svou šéfovou Monikou stojí, plně ji respektují a současně si jí váží a podporují ji. Doufám, že dětské úsměvy budou i nadále energií pro práci ve studiu. Takovýto příkladný přístup k dětem není vždy samozřejmostí. Děti to cítí, poznají a dokáží i upřímně ocenit. Tanečníci jsou právem pyšní na své výsledky a na všech soutěžích neskrývají ani svůj patriotismus a hrdost na své město – na to, že jsou z Prachatic. 13.4.2015 David Bunda
Dne 14.4.15 v 00:31
vložil: KOTLÍKOVÁRUKAVICE
KDYBY MĚL NĚKDO NAVÍC ČERVENOU RUKAVICI OD PAVOUKŮ PRAVDĚPODOBNĚ JE KOTLÍKŮ.DĚKUJEME PRŘEDEM.
Dne 30.3.15 v 08:35
vložil: anonymjarosovaT
prodam teplákovou soupravu CRABDANCE vel.128,cena 200Kc.tel 724289572
Dne 27.2.15 v 09:12
vložil: Karin Štěpánovázrušené cvičení 10.2.
Jarní prázdniny , nemoce a jiné okolnosti způsobili malý zájem veřejnosti :-( příští týden 17.2. cvičení bude
Dne 10.2.15 ve 14:22
vložil: Karin Štěpánovázrušené cvičení
Dobrý den všem, dnes 2. února a zítra 3. února je zrušeno rehabilitační cvičení z důvodu nemoci. Děkuji za pochopení a budu se těšit na příště. Ksrin
Dne 2.2.15 v 11:33
vložil: Karin Štěpánovázrušené cvičení
Dnes ani zítra nebude večerní cvičení kvůli mé nemoci. Děkuji za pochopení K.Š
Dne 26.1.15 ve 14:22
vložil: Jana TůmováKoupíme teplákové soupravy
cheesekoupíme zachovalé teplákové soupravy Crabdance ve velikostech cca 134 a 110. Za nabídky děkuji, Jana Tůmová 777/068697
Dne 3.12.14 ve 20:50
vložil: Karin Stepanovazrušené cvičení
Dnes 1.12 a zítra 2.12 ruším večerní cvičení SMsystému i míče, z důvodu nemoci. Děkuji za pochopení K.Š
Dne 1.12.14 ve 12:24
vložil: Monča/šéfíkZAČÍNÁME!!!! :D
V PONDĚLÍ, TJ. 22. ZÁŘÍ ROZJÍŽDÍME NOVOU TANEČNÍ SEZÓNU !!! wink LOL cool smile NA VŠECHNY SE MOOOOC TĚŠÍME!!!!! grin grin grin cool smile JDEME NA TOOOO wink grin cool smile
Dne 19.9.14 v 16:19
Ivana Staňková:
Dobrý den, chci se zeptat, jestli v týdnu od 22.9. začíná i rehabilitační cvičení na míčích? Děkuji Staňková
Dne 22.9.14 v 08:59
vložil: Monča/šéfíkBYLI JSTE......
DĚKUJI VŠEM DĚTEM ZA SKVĚLOU SHOW NA SLAVNOSTECH ZLATÉ SOLNÉ STEZKY LOL kiss kiss kiss JAK ZA VLASTNÍ PRÁCE, TAK I ZA TY SPOLEČNÉ cool smile kiss MOC MĚ TO BAVILO! A NEJENOM MĚsmile) VŠEM VÁM PŘEJI TY NEJKRÁSNĚJŠÍ PRÁZDNINY kiss kiss UŽIJTE SI JE CO NEJLÉPE ..AŤ JE TO U BABIČKY NEBO POD STANEM NEBO U MOOÓŘEsmile)) HLAVNĚ AŤ JSOU VYDAŘENÉ, VYSMÁTÉ A VE ZDRAVÍ PROŽITÉ LOL NU A NA TÁBOŘE..BRZKY BRZKY...AHOOOOJ kiss kiss kiss
Dne 3.7.14 v 17:31
vložil: Kikina JandováTrénink
Ahoj Moni,zítra nemůžu přijít na trenál, od neděle jsem nemocná, promiň ahoj Kikina
Dne 4.6.14 ve 20:37
vložil: KArin Stěpánovázrušené zítřejší rehábko
Ze zdravotních důvodů musím zrušit zítřejší míče. Uvidíme se příští pondělí a úterý 10.6. Děkuji za pochopení. K.Š
Dne 2.6.14 ve 14:59
vložil: Kodadkovaboty na Back in Time
Nepřivezl někdo dnes ze soutěže z Prahy navíc černé kotníkové boty vel.34? Tel. 724528355 Děkuji Kodádková long face
Dne 31.5.14 ve 20:05
vložil: Jana DortovkaPoslední Hrátky s krabíkem
grin Posílám pozvání na zítřejší poslední Hrátky s krabíkem . Moc se na vás zítra těším. Jana Dortovka grin
Dne 28.5.14 ve 12:58
vložil: Monča/šéfíkTIMEDANCE CUP 2014 PARDUBICE !!!
WOW WOW WOW!! VŠEM PATŘÍ VELIKANÁNSKÉ BLAHOPŘÁNÍ!!!CRABÍCI OBHÁJILI ÚŽASNÉ VÝKONY I NA TÉTO SOUTĚŽI, KDE SE SETKALI S NOVÝMI CHOREO A SKUPINAMI kiss A VYTANCOVALI SI : "JAK SE PAŘÍ NA HALLOWEEN" V KATEGORII BABY 1. MÍSTO , "KOLOTOČ NÁLAD" V KATEGORII DĚTI 1.MÍSTO!!, "BACK IN TIME" V KATEGORII JUNIOR 2. MÍSTO A "DOKÁŽE TĚ OVLÁDNOUT V KATEGORII JUNIOR PROFI 1.MÍSTOOOO!!!! cool smile LOL LOL LOL kiss kiss kiss kiss POKLONA VŠEM wink wink cool smile kiss
Dne 26.5.14 v 11:47
vložil: Marvan Kavaleccrabdance back in time
crabdance back in time http://youtu.be/y2mepIhLbgM
Dne 23.5.14 v 05:25
vložil: Monča/šéfíkSEZÓNA 2013/14...TA NEJSKVĚLEJŠÍ :)))
REGIONÁLNÍ KOLO V JH PRO JÍŽNÍ ČECHY...TŘI ZLATÉ A STŘÍBRO!!! ŽĎÁR NAD SÁZAVOU..ČTYŘI ZLATÉÉÉ!!!MISTROVSTVÍ ČECH CHRUDIM A PRAHA...DVOJNÁSOBNÍ MISTŘI ČECH, DRUHÝ VÍCEMISTŘI A 5.MÍSTO MEZI PROFI TÝMY!!!!!! kiss kiss kiss kiss VSTÁVÁNÍ..VE TŘI, VE ČTYŘI..PŘÍJEZD V JEDNU,V PŮL ČTVRTÉ...A TAKOVÉ VÝKONY??? LOL cool smile kiss kiss kiss VŠEM ZA TENTO MĚSÍC NÁLEŽÍ VELKÉ PODĚKOVÁNÍ ZA EMOCE, NADŠENÍ, VÝDRŽ, VÝKONY, VÁŠ ÚŽASNÝ HUMOR..ATMOSFÉRU,BOJE DO KONCE SIL...ZA SKVĚLOU PRÁCI VŠEM ASISTENTKÁM kiss wink grin kiss PROSTĚ A JASNĚ... REPREZENTUJETE NAŠE STUDIO, MĚSTO V TOM NEJ SLOVA SMYSLU. AČ JSME Z MALÉHO MĚSTA, AČ JSME MALÉ STUDIO..AČ NEJSME VÝBĚROVÁ ŠKOLA, AČ TRÉNUJETE JEDNOU TÝDNĚ...JSTE SKAVĚLÁ BANDA, TANEČNÍCI, KTEŘÍ SE I PŘESTO VŠECHNO MĚŘÍ S NEJ TÝMY...BANDA CRABŮ NA KTEROU JSME VŠICHNI NÁLEŽITĚ PYŠNÍ!!!MOOOC VŠEM KATEGORIIÍM BLAHOPŘEJI A DĚKUJIII!!! kiss kiss kiss kiss kiss kiss
Dne 28.4.14 v 11:09
Korit:
Moc všem crabíkům gratuluji! Jste nejlepší. kiss
Dne 30.4.14 ve 14:44
vložil: Radka Podlahováteplákovka
Prodám teplákovou soupravu crabdance vel.XS.Tel.603 262 063
Dne 14.4.14 v 16:12
vložil: ŠturmánekTepláková souprava
Také by jsme rádi koupili teplákovou soupravu CRAB DANCE.Velikost 128/134.Moc děkujeme tel:720418009
Dne 9.4.14 v 10:45
vložil: Jana TůmováKoupím teplákovou soupravu
Koupím teplákovou soupravu Crabdance, přibližná velikost 134 cheese kontakt 777/068697
Dne 7.4.14 ve 20:44
vložil: Monča/šéfíkVIDEA TSR 2014
MINI A) JAK SE PAŘÍ NA HALLOWEEN !!!! https://www.youtube.com/watch?v=ZsElsGKBbEU cool smile kiss
Dne 31.3.14 ve 14:59
Monča/šéfík:
JUNIOR A - DOKÁŽE TĚ OVLÁDNOUT https://www.youtube.com/watch?v=G7Rv_cjgELo&feature;=youtu.be
Dne 31.3.14 v 18:09
Monča/šéfík:
JUNIOR B - BACK IN TIME https://www.youtube.com/watch?v=b8RgO-kSp44&feature;=youtu.be
Dne 31.3.14 v 17:06
Monča/šéfík:
KATEGORIE DĚTI) KOLOTOČ NÁLAD https://www.youtube.com/watch?v=Y8TjxBV7Lp4 cool smile kiss
Dne 31.3.14 v 15:07